D'Aguesseauの肖像画

Artist Elisabeth Vigee-Lebrun [1755?1842] の作品.

Vita brevis, ars longa. Omnia vincit Amor.

索引     Pont de la Margineda     ソフィア     フィリップ4世     三王の礼拝     ポルト・リガトの聖母     聖母子