Fresh Wind

ロシアの画家・レビタンの作品.*

Vita brevis, ars longa. Omnia vincit Amor.

索引     Pont de la Margineda     ヴィーナスとマルス     反逆者たちの懲罰     ヴィーナスとマルス     ユディトの帰還     マニフィカトの聖母